Een volledig beeld van het 'algemeen-nutregime'

 

Welkom op algemeennut.nl. Op deze site proberen wij u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de relevante regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen zoals de van toepassing zijnde wetten, besluiten en tevens de recentelijk gewezen jurisprudentie.

 

Dankzij onze specialisatie en ervaring op het gebied van algemeen nut beogende instellingen publiceren wij regelmatig onze zienswijze op huidige en aangekondigde regelgeving in bekende vakliteratuur. Wij zijn u dan ook graag van dienst wanneer u meer informatie wenst over dit onderwerp, neemt u daarvoor contact met ons op.

 

 

Laatste Publicatie

Nieuw beleid over algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en giftenaftrek

mw. mr. M. Mathijsen-Molenkamp

 

Een periodieke gift aan een ANBI kan onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de schenker. Dit levert een belastingbesparing op van maximaal 52% van het geschonken bedrag. Periodieke giften zijn, in tegenstelling tot eenmalige giften, onder voorwaarden onbeperkt aftrekbaar van het inkomen. In een aantal situaties werken de voorwaarden waaronder de periodieke gift aftrekbaar is echter ongunstig uit voor de belastingplichtige (schenker). Bij besluit van 19 december 2014 heeft de Staatsecretaris het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als ANBI op een aantal punten aangepast. In het navolgende volgt een korte uiteenzetting van de voornaamste punten die in dit besluit aan de orde komen.

 

Lees meer...

NATUURSCHOONWET.COM

 

Wij zijn mede gespecialiseerd in het landgoederen- regime. Kijkt u daarvoor op onze speciale website

 

 

 

CULTUREELERFGOED.NL

 

Voor informatie over subsidiemogelijkheden ter instandhouding van rijksmonumenten (BRIM: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten), verwijzen we u naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

 

 

PUBLICATIES

 

Regelmatig publiceren wij artikelen in landelijke vakbladen